De ouderraad

oproep!

De ouderraad zorgt ervoor dat er allerlei extra (buitenschoolse) activiteiten mogelijk zijn voor de kinderen. Dat doen wij graag omdat wij dit mede bedraagt aan een goede schooltijd van onze kinderen en omdat wij zo de school financieel kunnen ondersteunen.

Zonder inzet van de ouderraad is het niet mogelijk om dit soort extra‘s voor de kinderen mogelijk te maken. De ouderraad kan dit niet zonder vrijwilligers. En wat dat betreft kunnen wij wel een paar extra handen en ook altijd nieuwe inspiratie gebruiken!

Hoeveel tijd kost het?

  • Wij vergaderen ongeveer 4x per schooljaar van 20.00 tot ca. 22.30 uur, op verschillende dagen (ma t/m do) zodat iedereen in de gelegenheid een vergadering bij te wonen.
  • Wij streven naar een goede taakverdeling, waarin iedereen zijn eigen inbreng en wensen kan aangeven, zodat wij samen met elkaars (werk)tijden/dagen rekening kunnen houden. Hoe groter de groep, hoe makkelijker dat gaat.

Meer info

Lijkt het je wat? Ben je nieuwsgierig of heb je vragen? Spreek een van onze leden aan bij de schoolpoort. Of stuur ons een e-mailtje via ouderraad@denegensprong.be.
Bellen mag uiteraard ook altijd. De telefoonnummers van de bestuursleden kun je verkrijgen op het secretariaat te Dorp 2.

Kortom, wil je ook meehelpen om de extraatjes voor de kinderen (dus ook jouw kinderen) op school mogelijk maken, neem dan contact met ons op (ook vaders zijn welkom!).

Wij hopen dat je dat doet!

pesten, dat kan niet!

In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken.
Als ouder kun je een pestprobleem niet alleen oplossen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders en school.
Ga als ouder het gesprek aan met de klas- of zorgleerkracht. Zo lukt het beter om kinderen te steunen en het pesten te doen stoppen.

De ouderraad kiest kleur tegen pesten. U toch ook?
Kijk voor meer info over pesten op www.kieskleurtegenpesten.be

zorg in de kijker

Op de eerste ouderraadvergadering van dit schooljaar was het thema ‘zorg in de kijker’.
Een voorstelling hiervan kan je hieronder vinden.