pers

DOE DE 222: in de krant !

19 juni, 2012


artikel GVA

De negensprong opnieuw in de kranten

15 juni, 2012

Omdat onze leerlingen de eersten waren die mochten zwemmen in het nieuwe zwembad te Weelde,
kwamen er verschillende kranten voor een kort interview en foto.

  
artikel GVA

Goed Bezig ! Verslag onderwijsinspectie

03 februari, 2012

Op 6 december jl. bezocht een inspectieteam van de overheid onze school om de kwaliteit van ons onderwijs te evalueren.
Zij kwamen vnl. de werkpunten uit het vorige verslag evalueren. De vele inspanningen die de school de afgelopen jaren heeft geleverd, werden duidelijk gewaardeerd door de onderwijsinspectie en om die reden kreeg de school een gunstig advies!De negensprong opnieuw in de kranten !

17 Februari, 2011

     
Afgelopen week werd er de nodige media-aandacht geschonken aan het feit dat er vele Nederlandse kinderen naar een Vlaamse school gaan. Aangezien ook onze school hierover kan meespreken, werd de school en enkele betrokken ouders gecontacteerd door de Vlaamse kranten De Morgen en de Gazet van Antwerpen.