Medicatie op vbs De Negensprong

     

Medicatie op onze school

september 2017

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school NOOIT op eigen initiatief medicatie toedienen.
Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Er bestaan hiervoor 2 formulieren die gebruikt moeten worden, die door de ouders en arts vooraf ingevuld moeten worden en tot slot door school. Eén document is bedoeld voor de medicatie voor een gans schooljaar (lange inname). Het andere document voor een inname beperkt in tijd.
  • Aanvraagformulier toediening medicatie tijdelijke inname
  • Aanvraagformulier toediening medicatie gans schooljaar (lange innname)